torsdag 30. april 2009

Sesongen er avsluttet, iallefall nesten. Det blir noen isfisketurer og koseturer på Kvænangsfjellet så lenge snøen holder. Det ble smått med lange løp i år grunnet unge hunder, avslutting av hundesamarbeid og andre prioriteringer utover vinteren.
Samarbeidet med Stein Johnsen er over etter 10 år da han har gifta seg og skal bygge nytt hus. Det er naturlig å dele kennelen, og Stein har 8 hunder, mens jeg har 13. Neste sesong blir sannsynligvis en løpssesong dersom alt går etter planen. Femund 600 er hovedmålet, samt muligens Finnmark 500. Har nå 8 voksne hunder, så det er inngått avtale om lån av hunder fra Bjørn Klubnes for å stille et 12 spann.
Sommeren går med til å bygge ny hundegård, flytte fryseriet og lage et funksjonelt forrom. Pengene går vel ut i rekordfart, og det må vel jobbes litt mere i sommer for å dekke inn for hundegården. Håpet er å ha hundene mye løse i løpet av sommeren, noe jeg aldri har hatt mulighet for før. Vanligvis er det kaldt nok til barmarktrening til begynnelsen av juli så en får prøve å holde litt i gang i sommer. Uansett blir det minst 1 mnd. uten ATV trening.